Sue Lorraine, <em>Ibutterfly</em>, broche 2013, met hitte gekleurd staal, iphone 3 hard cases
Sue Lorraine, Ibutterfly, broche 2013, met hitte gekleurd staal, iphone 3 hard cases

Sue Lorraine, <em>Ibutterfly</em>, broche 2013, met hitte gekleurd staal, iphone 3 hard cases


Sue Lorraine
is geïnteresseerd in de wonderen van de natuur en de vele manieren waarop de natuur reageert op de veranderingen in de omgeving. Zij is ook geïnteresseerd in hoe musea de natuur representeren, onder andere door het verzamelen van vele voorbeelden welke de subtiele verschillen binnen een soort laten zien. Door gewone objecten te hergebruiken en te bewerken, creëerde Sue Lorraine onder andere een serie fictieve insecten. Zo onderzoekt ze de parallel tussen Darwin’s theorie van natuurlijke selectie en de ingebouwde overdaad van hedendaags consumentisme.