Michael Brennand-Wood, <em>An Object of Attention,</em> muur-object, 2019, mixed media, 25 x 25 cm
Michael Brennand-Wood, An Object of Attention, muur-object, 2019, mixed media, 25 x 25 cm

Michael Brennand-Wood, <em>An Object of Attention,</em> muur-object, 2019, mixed media, 25 x 25 cm
Michael Brennand-Wood, <em>An Object of Concern,</em> muur-object, 2019, mixed media, 30 x 30 cm
Michael Brennand-Wood, <em>Meddle - Memento Mori,</em> 2012. Object, mixed media, 85x40x5cm. Foto: Phil Sayer
Michael Brennand-Wood, <em>Most Wanted,</em> 2012. Object, mixed media, 50x70x4 cm. Foto: Phil Sayer

Michael Brennand-Wood

Een object kan gedefinieerd worden als een voorwerp, waargenomen door de zintuigen, het gevolg van een inspanning of activiteit; het kan een oogmerk zijn, iets waarop de mens zijn gedachten, daden of gevoelens richt. Mijn Objects zijn al even ambigu in hun betekenis; hun constructie heeft sculpturale, schilderachtige, architecturale en textiele eigenschappen. Structuur en ritme vormen het fundament van wat ik maak. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in instructiefolders, oude handleidingen, leerboeken met zwart-wit tekeningen die uitleggen wat je moet doen, of in mijn geval bevragen, omkeren en herzien. Mijn werk gaat uiteindelijk precies naar waar het zelf heen wil, een proces dat ik weliswaar faciliteer maar niet onder controle heb. Ieder werk is een spel, een gesprek tussen maker en resultaat, in de lijnen die ik zet toont zich de loop van het spel; de zetten en tegenzetten, de toegepaste strategieën. In deze serie is de basis van bijzonder belang; ik wilde steeds een oppervlak op maat creëren, dat zonder voorkeursstandpunt van alle kanten bekeken kan worden. Ik heb al vaak met sieraadontwerpers geëxposeerd; onze gevoeligheid voor het maken is vergelijkbaar en het voornaamste verschil zit gewoonlijk in de afmetingen. Als mijn werken kleiner werden en sieraden groter, zouden ze elkaar halverwege tegenkomen. Ik zie mijn Objects als kleine stukken met grote dromen.

Michael Brennand-Wood