Karin Herwegh
Karin Herwegh

Karin Herwegh
Karin Herwegh
Michael Brennand-Wood
Michael Brennand-Wood

Karin Herwegh
Points of View

Mijn werk wordt steeds meer een persoonlijk beeldverslag van de dingen waar ik om geef en de maatschappelijke onderwerpen die me bezighouden. Dat ik op een simpele manier met een mes en een stuk hout moderne sieraden kan maken, geeft me het gevoel niet afhankelijk te zijn van nieuwe technologie. De ontwerpen liggen niet vast, ieder halssieraad komt binnen zijn eigen onvoorspelbare logica tot stand. Ik beslis over vorm en afmeting terwijl ik het hout snijd, iedere kerving van het mes leidt tot de volgende. Eenmaal daar worden de verschillende elementen samengevoegd en al naar gelang een thema, verhaallijn of herinnering, ontstaat dan een compositie. De ervaring van het maken is zichtbaar voor het publiek, hoewel de culturele en historische referenties in het werk op verschillende manieren gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden. Voor mij als kunstenaar is het interessanter vraagtekens te zetten dan antwoorden te bieden. De toeschouwer mag zijn verbeeldingskracht gebruiken om een persoonlijke betekenis aan de werken te geven.
Karin Herwegh

Michael Brennand-Wood
Objects

Een object kan gedefinieerd worden als een voorwerp, waargenomen door de zintuigen, het gevolg van een inspanning of activiteit; het kan een oogmerk zijn, iets waarop de mens zijn gedachten, daden of gevoelens richt. Mijn Objects zijn al even ambigu in hun betekenis; hun constructie heeft sculpturale, schilderachtige, architecturale en textiele eigenschappen. Structuur en ritme vormen het fundament van wat ik maak. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in instructiefolders, oude handleidingen, leerboeken met zwart-wit tekeningen die uitleggen wat je moet doen, of in mijn geval bevragen, omkeren en herzien. Mijn werk gaat uiteindelijk precies naar waar het zelf heen wil, een proces dat ik weliswaar faciliteer maar niet onder controle heb. Ieder werk is een spel, een gesprek tussen maker en resultaat, in de lijnen die ik zet toont zich de loop van het spel; de zetten en tegenzetten, de toegepaste strategieën. In deze serie is de basis van bijzonder belang; ik wilde steeds een oppervlak op maat creëren, dat zonder voorkeursstandpunt van alle kanten bekeken kan worden. Ik heb al vaak met sieraadontwerpers geëxposeerd; onze gevoeligheid voor het maken is vergelijkbaar en het voornaamste verschil zit gewoonlijk in de afmetingen. Als mijn werken kleiner werden en sieraden groter, zouden ze elkaar halverwege tegenkomen. Ik zie mijn Objects als kleine stukken met grote dromen.
Michael Brennand-Wood