Attai Chen, broche 2017, z.t.
Attai Chen, broche 2017, z.t.

Attai Chen, broche 2017, z.t.
Attai Chen, collier 2016, z.t.
Carina Shoshtary, broche 2018, Venus 6
Carina Shoshtary, collier 2018, z.t.

Attai Chen
Matter in Perspective 

Deze serie werk is vooral gefocust op verschillende perspectieven; op hoe we onze omgeving ervaren en opnemen. Attai was geïnspireerd door de gewaarwording van ruimte en perspectief in schilderijen uit de vroege Renaissance: de creatie van ‘incorrecte’ afbeeldingen die de techniek van het later toegepaste verdwijnpunt ontbeerden of negeerden. Het lukte kunstenaars in die tijd een gevoel van verwrongen beweging in hun werk te leggen. Door de diverse gezichtspunten daarin, krijgen we het gevoel te kijken naar een geheel van onafhankelijke multidimensionale entiteiten die zich tot elkaar verhouden. Die wijze van verbeelden vindt Attai realistischer dan de inmiddels gangbare techniek. Hij biedt een nederiger kijk op de wereld en onze plek daarin.

Carina Shoshtary
Point of Equilibrium

Pas bij nader inzien blijken de schijnbaar symmetrische werken in deze collectie niet helemaal perfect. De meeste dieren en mensen hebben een gespiegelde – zogenaamd bilaterale – symmetrie, maar ze zijn nooit compleet symmetrisch. En hoewel symmetrie altijd heeft gestaan voor schoonheid, wees onderzoek uit dat onze hersenen de symmetrische perfectie van computer-gegenereerde gezichten meteen herkent als onnatuurlijk, en afwijst. Gelukkig lijkt onze intuïtie (kleine) imperfecties te zien als levensecht. Deze acceptatie en zelfs hang naar imperfectie is diep ingebed in oude culturen – volgens de Islam bijvoorbeeld kan alleen Allah perfecte dingen maken, dus in alle door mensen gemaakte dingen moet een foutje zitten. Vandaar dat islamitische tapijtwevers meestal opzettelijk een fout in hun werk weven.