Nils Hint
Nils Hint

Nils Hint
Nils Hint
Jorge Manilla
Jorge Manilla

Nils Hint, The Gatherer is King
Mijn nieuwe studio is gevestigd in een voormalig treinstation uit de Sovjet-tijd, ongeveer 15 minuten van het stadscentrum van Tallinn. Het station wordt Tallinn Väike genoemd, wat Klein Tallinn betekent. De naam stamt uit de periode waarin de standaard spoorweg in het centrum van Tallinn werd aangelegd, waardoor de smalle sporen in onbruik raakten. Tallinn Väike lag aan het smalle spoor, en werd daarom ‘Klein’ genoemd. Op weg naar mijn studio kom ik steeds langs een schroothoop voor ijzer en andere metalen. Daar ga ik vaak een kijkje nemen. De mannen die er werken kennen me al en als ik iets van ze wil kopen matsen ze me. En soms kijk ik alleen maar rond. Hoewel het allemaal afval is, vertegenwoordigt dat voor mij een waardevolle doorsnede van onze hedendaagse materiële cultuur. De dingen die we weggooien zeggen iets over wat we hebben en wat we belangrijk vinden. Ik heb al mijn materialen bijeengegaard van de stapels overbodige troep die daar bij de schroothoop liggen. 

Jorge Manilla, Impossible to imagine
Voor deze tentoonstelling wil ik laten zien hoe krachtig het lichaam kan worden ingezet om maatschappelijke onrechtvaardigheid, seksisme, agressie, geweld en ziekte aan de kaak te stellen. Ik ga niet zozeer uit van een traditionele realistische benadering van het lichaam, maar streef ernaar de aanwezigheid, afwezigheid en het isolement van het lichaam op een fysieke en filosofische manier uit te drukken. Ik besloot sieraadobjecten te maken die ruw en met vuur gevormd zijn, met als belangrijkste inspiratie de symboliek en verschijningsvormen van bloemen. De lichamen (bloemen) worden abstracte beelden, geconstrueerd uit fragmentjes die een mentale of lichamelijke staat van zijn representeren. Verschillende texturen, verschillende onderdelen, sommige harig, sommige glad, andere kreukelig als een wond. Ieder van hen vertelt een verhaal, willekeurig geschikt in mijn interpretatie van bloemen als culturele, sociale en religieuze symbolen.